Asociación Puntogal

Asociación Puntogal

Entidades adheridas

Asociación Cultural Arumes do Corgo

A través do seu blog, a Asociación Cultural Arumes do Corgo fai visibles na rede, desde o ano 2008, todas as actividades culturais, deportivas... que organiza, os seus manifestos, etc...

Asociación Cultural Arumes do Corgo

Asociación Cultural Chuza

Colectivo que xestiona o portal de noticias non xerárquicas en galego Chuza!
Asociación Cultural Chuza

Asociación Cultural Komunikando.net

Punto de encontro da música galega non subvencionado e foro de debate para cuestionar o panorama vixente, recoñecer carencias e crear unha base estructural.

Asociación Cultural Komunikando.net

Asociación Cultural PX

Asociación Cultural Ventiños da Ponte

Asociación cultural da zona de Camariñas.

Asociación da 3ª Idade "Nevox" de Valladares

Asociación da 3ª idade vencellada ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, en Vigo.

Asociación de Enxeñeiros en Informática de Galicia (AEIG)

Asociación profesional sen ánimo de lucro que agrupa aos Enxeñeiros en Informática e Enxeñeiros Técnicos en Informática de Galicia.

Asociación de Enxeñeiros en Informática de Galicia (AEIG)

Asociación de Mulleres "Pedra Vella"

A Asociación de Mulleres "Pedra Vella", integrada na "Rede de axuda a mulleres maltratadas" presta, de forma persoal, gratuíta e anónima, servizos sociais, sanitarios, formativos, asesoría xurídica e orientación laboral, entre outros.

Asociación de Novas Tecnoloxías da Información de Galicia (Antiga)

Asociación Ghandalf

Un dos obxectivos da Asociación Ghandalf, constituída en xaneiro de 2009, é colaborar na construción dunha sociedade do coñecemento baseada nos principios de libre acceso e uso do software e da información.

Asociación Ghandalf

Asociación O Fervedoiro

Asociación cultural de Cuntis que ten por obxectivo, entre outros, concienciar de que debemos respectar o noso patrimononio histórico, artístico, etnográfico, etc... porque é a herdanza colectiva de todos e todas.

Asociación O Fervedoiro

Asociación O.R.A.L. de Galicia

Entidade sen ánimo de lucro de ámbito galego fundada o 17 de maio de 1997 en Vigo por un grupo de persoas interesadas na conservación das tradicións populares improvisadas de carácter oral.

Asociación O.R.A.L. de Galicia

© Asociación Puntogal