Asociación Puntogal

Asociación Puntogal

Novas

Asemblea Xeral Ordinaria 2011

17/02/2011 A Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación PuntoGal terá lugar o VENRES, día 4 DE MARZO DE 2011, ás 17.15 HORAS en primeira e ás 17.30 HORAS en segunda convocatoria, no Centro Sociocultural do Ensanche de Santiago de Compostela segundo a seguinte Orde do Día:
  • 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior.
  • 2. Informe do Presidente sobre a xestión realizada pola directiva actual.
  • 3. Informe do Vicepresidente sobre as actividades realizadas
  • 4. Informe sobre a renovación da Xunta directiva.
  • 5. Informe do Tesoureiro e aprobación de contas, se procede.
  • 6. Informe de actividades previstas para o ano 2011.
  • 7. Aprobación do orzamento, se procede.
  • 8. Outras propostas.
  • 9. Rogos e preguntas.

© Asociación Puntogal