Asociación Puntogal

Asociación Puntogal

Novas

Celebración da Asemblea Ordinaria da Asociación PuntoGal

11/03/2009
A Xunta Directiva da Asociación PuntoGal convoca a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN PUNTOGAL para o SÁBADO 14 de MARZO DE 200, ás 11.00 horas en primeira e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, que vai ter lugar na sala circular do Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, coa seguinte ORDE DO DÍA:   
  1. Informe do Presidente sobre a xestión realizada pola directiva actual
  2. Informe do Vicepresidente sobre as actividades realizadas
  3. Informe do Tesoureiro e aprobación de contas
  4. Modificación dos Estatutos vixentes
  5. Elección de nova directiva
  6. Informe de actividades previstas para o mandato da noa directiva
  7. Aprobación do orzamento
  8. Outras propostas
  9. Rogos e preguntas

Máis información no teléfono 670226268 ou no correo electrónico prensa@puntogal.org

© Asociación Puntogal